Vergunning nodig bij opgraving voor herbegraving

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mevrouw, Ik ben bestuurder van Begraafplaats de Z. in L. Wij kregen een vraag voorgelegd. Iemand wil de resten van haar moeder, 18 jaar geleden begraven, uit een algemeen graf op onze begraafplaats verhuizen naar het familiegraf in H.. Kunnen wij zonder vergunning de resten meegeven of is hiervoor toestemming en of vrijgeleide vereist. De dame in kwestie zegt in H. alles te hebben voorbereid. Graag uw mening. Vr. groet W. H.

Antwoord:

Geachte heer H., Wat betreft de door u geschetste plannen voor opgraving en herbegraving het volgende: er is wel verlof tot opgraving nodig van de burgemeester van L., maar een verlof tot begraven van de gemeente H. is niet nodig. De begraafplaats aldaar kan volstaan met een verklaring dat men bereid is de stoffelijke resten in ontvangst te nemen en de vermelding in welk graf deze worden begraven. Het gaat erom dat in de grafadministratie in L. duidelijk is waar de stoffelijke resten zijn gebleven cq naartoe zijn gegaan, en in die van H. waar de stoffelijke resten vandaan zijn gekomen. Omdat het hier geen lijk betreft in de zin van de Wet op de lijkbezorging is een verlof tot begraven niet nodig. Dat kan slechts éénmaal – na overlijden – worden verstrekt. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten, LOB
19 februari 2009