Vergunning tot opgraving - na verlopen grafrecht

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG

Een grafrecht van een particulier graf wordt niet verlengd. Als de termijn verlopen is, maar het graf ondergronds nog niet geruimd is, komt er van andere familieleden een verzoek tot een opgraving voor crematie. Is dan nog een vergunning van de burgemeester nodig?

ANTWOORD

Bij de vraag wanneer een vergunning tot opgraving op grond van Artikel 29 Wlb nodig is, dient u zichzelf eigenlijk eerst een vervolgvraag stellen. Namelijk: krijgen de stoffelijke resten een individuele herbestemming of niet?

  • Wanneer de stoffelijke resten een individuele herbestemming krijgen (waarbij het niet uitmaakt of de nieuwe bestemming een herbegraving of een crematie is) is àltijd een vergunning tot opgraving vereist.
  • Wanneer de stoffelijke resten geen individuele herbestemming krijgen is geen vergunning vereist.

De tweede mogelijkheid is aan de orde bij een ruiming van een individueel graf of de ruiming van een hele grafakker. Maar ook wanneer er ruimte gemaakt wordt in een graf zodat er opnieuw in het graf (door dezelfde familie) begraven kan worden.

In deze casus is er geen rechthebbende meer en het grafrecht is verlopen. Graf is ondergronds nog niet geruimd. Wellekeurig iedereen kan dan een verzoek tot opgraving indienen. De voormalige rechthebbende stelde geen prijs meer op instandhouding van het graf of een crematie van stoffelijke resten en heeft geen rechten meer. Iemand anders wil wel een vorm van herdenking behouden. Er kan een verzoek tot opgraving en crematie ingediend worden bij de burgemeester. Deze zal bij de begraafplaatsbeheerder informeren naar de status van het graf. De LOB ziet geen grond waarop de burgemeester een vergunning tot opgraving en crematie zou weigeren. De voormalig rechthebbende is waarschijnlijk wel belanghebbende ten aanzien van de vergunning en kan op grond van de Awb bezwaar maken tegen de vergunning. Een bezwaar is alleen kansrijk indien de bezwaarmaker kan aantonen dat de overledene nooit gecremeerd had willen worden.

IW apr22
2 augustus 2022