Vergunning voor een permanent strooiveld

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Aan de vergunning, die de gemeente ons verstrekt voor het aanleggen van een strooiveld op onze begraafplaats, is de voorwaarde verbonden dat wij een register van de asverstrooiingen moeten bijhouden. Graag verneem ik uw advies m.b.t. welke gegevens dit register dient te bevatten, daar de gemeente dit niet verder heeft ingevuld.

ANTWOORD

In de Wet of het Besluit op de lijkbezorging is geen verplichting is opgenomen om te registreren welke as verstrooiingen er op de begraafplaats uitgevoerd worden. Een register van bijgezette asbussen is wel een verplichting op grond van artikel 65 Wlb. In het uitvoeringsbesluit Besluit op de lijkbezorging (Blb) is in artikel 10, lid 2 bepaald welke gegevens vastgelegd moeten worden met betrekking tot geplaatste asbussen.

  • de naam en voornamen van de overledene, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden, alsmede het registratienummer van de asbus, dan wel, in het geval van een doodgeborene, de naam, datum en plaats van geboorte, alsmede het registratienummer van de asbus;
  • de bestemming die aan de as is gegeven;
  • de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven;
  • de plaats van bestemming van de as;
  • in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld;
  • in het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming zal plaatsvinden.

Het advies is om dezelfde gegevens te registeren voor as welke verstrooid wordt. Hiermee geeft u zelf invulling aan hetgeen de gemeentelijk vergunning van u vereist. Mijn inschatting is dat de medewerkers van de gemeente welke de voorwaarden voor de vergunning voor het strooiveld verzorgd hebben, het Blb niet volledig juist geïnterpreteerd hebben en u een registratieplicht hebben opgelegd welke niet juridisch onderbouwd wordt vanuit de Wlb en Blb. Nu heeft u op grond van de gemeentelijke vergunning die verplichting wel.

IW nov22
7 februari 2023