Verlengen grafrechten dubbelgraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag

Bij het verlengen van de grafrechten wil het wel eens gebeuren dat bij een dubbelgraf (twee graven naast elkaar), door niet gelijklopende graftermijnen, van één graf de grafrechten niet worden verlengd.
Volgens de verordening mogen wij het monument verwijderden van het graf waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. Het probleem is dat het monument vaak niet te verwijderen is zonder het monument van het naastgelegen (bijbehorende) graf te beschadigen.

  • Wij kunnen het monument laten liggen en hiermee grafrechten mis te lopen.
  • Wij kunnen de nabestaanden aanschrijven met de opdracht het monument aan te passen als gevolg van het afstand doen van 1 van 2 graven.
  • Wij kunnen de zaag in het monument zetten.

Antwoord

Voorkomen is beter dan genezen in zo’n situatie. Op het moment van uitgifte is het verstandig om zo’n dubbel graf te beschouwen als één graf, met ook één grafakte. De meeste automatiseringspakketten voor grafadministratie zijn hiervoor ook ingericht: graven kunnen worden gekoppeld in deze situatie tot één administratief graf.

Echter u staat nu voor een voldongen feit: van een dubbel graf wordt van een van de graven de rechten niet verlengd. Indien u het graf bovengronds wilt ruimen vanwege ruimtegebrek op de begraafplaats, dan zou ik in gesprek gaan met de rechthebbende om tot een oplossing te komen om het monument door een steenhouwer te laten splitsen. Echter indien u het bovengronds ruimen wilt uitvoeren vanwege een bepaalde vorm van rechtsongelijkheid, dan zou ik me maar bij de situatie neerleggen en wachten tot ook de rechten van het andere graf komen te vervallen.


14 mei 2020