Verlengen grafrechten op voorhand, mag dat

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, In art. 28 Wet op de Lijkbezorging staat m.b.t. het verlengen van grafrechten: het voor bepaalde tijd verleende recht, wordt op verzoek, mits gedaan binnen 2 jaar voor het verstrijken van de termijn verlengd,….. enz. Zo staat het ook in het reglement voor het beheer van onze begraafplaats. Mag een verzoek dat wordt gedaan vóór die 2 jaar worden ingewilligd? Een overledene heeft voor haar dood bepaald dat na haar dood weer voor 20 jaar grafrechten vastgelegd moeten worden. Op het graf rusten echter nog t/m 2016 rechten. Mogen deze nu reeds – dus vóór de gestelde 2 jaar – worden verlengd tot 2026? Van het reglement kan het parochiebestuur afwijken, maar niet van de Wet. En wat gebeurt er als we het toch doen?? Of moet ik de familie verwijzen naar bv. Stichting Grafzorg? Of kunnen zij de t.z.t. te betalen grafrechten in deposito bij de parochie geven? Is hier een oplossing voor? Met groet, R. K.

Antwoord:

Dag R, mijnheer K, Een verzoek tot het verlengen van grafrechten mag niet worden ingewilligd wanneer dat eerder dan twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn wordt gedaan. Grafrechten mogen ook niet verlengd worden voor een periode langer dan 10 jaar, dus ook niet voor 20 jaar zoals deze mevrouw wil. Grafrechten moeten ook altijd op naam staan van een levende rechthebbende. Dus als deze mevrouw dood is kan zij überhaupt geen (graf)rechten meer uitoefenen. Het graf moet als de wiedeweerga op naam gesteld worden van een levende nabestaande of een andere rechtspersoon, zoals de stichting Grafzorg. Deze kan dan na 2014 de grafrechten met tien jaar verlengen. De grafrechten in deposito geven bij de parochie cq kerkhofbeheerder kan niet. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen. Mevr. Harmsen, Uit de juridische vraagbaak nr. 4-2006 maak ik op dat mijn zojuist gestelde vraag over verlengen vóór 2 jaar na afloop van de rechten niet is toegestaan. Dus eigenlijk weet ik het antwoord al, maar toch…. we willen hen graag helpen. R. K. Dag R, Ja dat begrijp ik. Maar met onduidelijke regels, willekeur of rechtsongelijkheid zijn de nabestaanden ook niet geholpen.

Pauline Harmsen
12 januari 2007