Verlenging grafrechten door andere rechthebbende

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

Vraag

De rechthebbende van een – jong – overleden man is de moeder van zijn zoontje.  Andere nabestaanden verkeerden in de veronderstelling dat de rechthebbende de ouders van de jongeman waren en op het betreffende zoontje zouden zijn overgegaan, nadat de ouders waren overleden. Dat blijkt dus niet het geval.  De grafrusten vervallen binnenkort en men vermoed dat de huidige rechthebbende geen belang heeft bij verlengen van de grafrechten – terwijl de nabestaanden hier wel groot belang aan hechten. Men wil in geen geval dat het graf wordt geruimd – en het liefst wil een zus van de overleden als rechthebbende worden opgenomen in de administratie – met alle rechten en plichten van dien.  Welke pad is er voor deze zus te bewandelen?

Antwoord

Vooropgesteld, de beheerder is in deze alleen doorgeefluik en uitvoerder van opdrachten van de rechthebbende. Destijds is bepaald dat de rechten naar de moeder van het zoontje van de overledene zijn gegaan. De beheerder (administratie) heeft dit genoteerd. Na het vervallen van de huidige termijn, kunnen de rechten weer verlengd kunnen worden voor een x aantal jaren. Als het goed is, is daarover al een brief gegaan naar de rechthebbende. Het is in eerste instantie alleen aan haar om de rechten weer te verlengen of om afstand te doen van het graf. Daar heeft de beheerder en de familie geen grip op.

Stel dat de huidig rechthebbende de rechten niet verlengd, dan vervallen de rechten weer aan de beheerder van de begraafplaats. Vervolgens kan de beheerder de rechten van het graf, inclusief monument en overledenen overdragen aan iedere Nederlander (mits hierover geen aanvullende bepalingen in de verordening/reglement staan), dus ook aan één van de familieleden. Het kan dus van belang zijn dat degene die belangstelling heeft voor dit graf haar wensen vooraf kenbaar maakt aan de u als beheerder.

De beheerder kan nu alvast aan deze zus melden om direct na de vervaldatum van de rechten, weer contact op te nemen, voor de tenaamstelling van de grafrechten van de beheerder naar de nieuwe rechthebbende. U kunt dit initiatief in mijn ogen het beste bij de belangstellende leggen. Stel dat u deze actie op u neemt en het wordt vergeten, dan wordt het een ingewikkeld verhaal.


26 november 2020