Verlenging grafrechten (nav Juridische Vraagbaak)

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Ik mail u naar aanleiding van een artikel wat geschreven is in de Begraafplaats van de lente 2007. Hierin stond een vraag met een antwoord in verband met het verlengen van het grafrecht en bijzetting. Ik zou hier graag nog wat informatie over willen, naar aanleiding van onze situatie. Op dit moment heb ik de grafadministratie overgenomen van een collega, zelf is dit de eerste keer dat ik dit doe en qua regelgeving ben ik dan ook niet geheel op de hoogte. Het gaat om het volgende: In 2003 is er iemand overleden en begraven in een huurgraf. In 2007 weer iemand en deze moet worden bijgezet in het graf. Qua kosten reken ik dan weer de twintig jaar, min de kosten die in 2003 al zijn betaald. Uiteindelijk wordt er dus voor 4 jaar betaald. Naar aanleiding van uw artikel begaan wij op dit gebied dus een fout. Ik zou deze kosten niet in rekening mogen brengen. Echter stel dat de tweede persoon pas in 2017 zou zijn overleden en dan bijgezet dan mag ik wel kosten in rekening brengen voor de laatste 6 jaar omdat de laatst bijgezette persoon ook dient te genieten van de wettelijk vastgestelde grafrusttermijn van 10 jaar. Nu is echter in een verordening van de Gemeente T. vastgesteld dat de personen een grafrusttermijn hebben van 20 jaar. Hoe zit het nu met de kosten die ik in rekening breng in verband met bijzetten? Als u tevens een boek weet waar dergelijke informatie in staat die u mij aan kunt raden zodat ik wat meer inzicht krijg in het grafrecht dat houdt ik mij aanbevolen. Met vriendelijke groet, M. van T.

Antwoord:

Geachte mevrouw van T., als ik uw mail zo lees dan heeft u goed begrepen dat uw eerdere redenering om bij een nieuwe bijzetting in hetzelfde graf (waarvoor dus al grafrechten voor 20 jaar zijn betaald) opnieuw grafrechten te laten betalen onjuist en onrechtmatig is. En inderdaad: het klopt dat bij een bijzetting na 17 jaar er wel bijbetaald moet worden, echter dat is dan voor de verlenging van het reeds gevestigde (en betaalde grafrecht) zodat de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar gegarandeerd kan worden. Uw redenering om dan 7 jaar te laten bijbetalen is juist, want er resteerden immers nog drie jaren grafrecht dat reeds was betaald. De door u genoemde bepaling in de verordening van de gemeente T is onjuist. Personen hebben geen grafrusttermijn van 20 jaar. Er is waarschijnlijk hier sprake van verwarring tussen de (wettelijke) grafrusttermijn -die is altijd 10 jaar- en de grafrechttermijn, die is bij jullie 20 jaar bij uitgifte (en daarna heeft elke rechthebbende het wettelijk recht op verlenging van de grafrechttermijn met telkens maximaal tien jaar). Ik raad u aan om naast de Juridische Vraagbaak in ons vakblad De Begraafplaats, ook regelmatig de juridische adviesrubriek van Mr. W.G.H.M. van der Putten op www.uitvaart.nl te raadplegen. Daarnaast kunt u veel baat hebben bij zijn boek Begraving, dat onlangs is verschenen bij de SDU www.sdu.nl met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
16 oktober 2007