Verlenging grafrechten zonder bijbetaling

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Afgelopen maand hebben wij  Mevr v.B. begraven bij haar man. Deze is begraven op  in 1986.Toen is een grafrecht gevestigd van 15 jaar,dus tot 2001,en is met 10 jaar verlengd  tot 2011.In de periode tussen 1986 en 2001 is volgens de dochter,de wettelijke grafrust verlengd tot 20 jaar.De dochter gaat er van uit dat die verlenging een terugwerkende kracht heeft voor alle graven,zonder bijbetaling.Dit zou inhouden dat wij niet 1. maar  6 jaar zouden moeten verrekenen.Ik ga er van uit,dat vanaf de datum van het verlengen van het grafrecht naar 20 jaar,de daarna uitgegeven grafrechten,de looptijd van 20 jaar hebben gekregen.Mogelijk kunt U mij uitsluitsel geven over deze vraag.m.vr. gr. P.J.

Antwoord:

Geacht heer J.,  Het is natuurlijk altijd vervelend als je als beheerder in een conflictsituatie terecht komt.Maar in uw geval ligt de situatie toch heel eenvoudig.Er is geen sprake van dat in genoemde periode de wettelijke grafrusttermijn is verlengd naar 20 jaar. Deze was toen 10 jaar, daarvoor 10 jaar en is nog steeds 10 jaar.Er is dus zeker geen sprake van terugwerkende kracht, als dat al zou kunnen.Wel is het zo dat het eerste grafecht niet voor 15 jaar maar voor 20 jaar (artikel 28 lid 1 Wlb) gevestigd had moeten worden.Inmiddels is dat met ingang van de wetswijziging van januari 2010 op minimaal 10 jaar gesteld, maar let wel met de nadruk op minimaal. Het mag dus langer dan 10 jaar.Maar dat is voor deze situatie niet echt relevant. Ik hoop dat u met deze informatie uit de voeten kunt. met vriendelijke groet,


4 oktober 2016