Verplaatsen grafkelder

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen.In verband met de herinrichting op een begraafplaats in onze gemeente willen we een grafkelder verplaatsen. Deze kelder bestaat uit een gedeelte, en kan als zodanig worden verplaatst, echter in 2003 heeft hier nog een bijzetting in plaatsgevonden. Mag deze kelder dan worden verplaatst met toestemming van de belanghebbende en zo ja, moet hiervoor een bepaalde procedure worden gevolgd. Met vriendelijke groet, F. P.

Antwoord:

Geachte heer P., Er is jurisprudentie over een situatie waarbij de kist enkele centimeters opgeschoven moest worden in een graf; de rechter heeft er mee ingestemd dat dit zonder verlof tot opgraven geregeld kan worden. Dit is echter iets heel anders dan het verplaatsen van een volledige grafkelder. Waarschijnlijk zit u hier niet op te wachten: u heeft naast een formele schriftelijke toestemming van de rechthebbende ook een verlof tot (o)verplaatsen van de burgemeester nodig!  Er bestaat niet zoiets als ‘begraafplaatspolitie’. Toch raad ik u ten sterkste aan om genoemde toestemming en verlof tot overplaatsen aan te vragen. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
16 juni 2009