Verplichte jaarlijkse keuring materieel?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte dames, heren, De leverancier van ons bekisting, afstempel- en afdekmaterieel voor begravingen hanteert de regel dat dit soort materieel (verplicht) jaarlijks gekeurd moet worden.Helaas kan ik in geen enkele norm of regelgeving deze verplichting vinden. Voor zover ik kan achterhalen moet dit soort materieel, afhankelijk van de risico’s, periodiek gekeurd worden. Maar “periodiek” staat nergens omschreven als “jaarlijks”.Mijn vraag is of u explicietere regelgeving hieromtrent kent of hoe u “periodiek” interpreteert? Ik dank u alvast voor de genomen moeite, Hoogachtend, J. D.

Antwoord:

Geachte heer D., Veiligheid en Arbo verdienen op een begraafplaats alle aandacht.Maar van verplichte jaarlijkse keuring van dit materieel is mij niets bekend.Ik heb er ook het boekje “Veilig en gezond werken op begraafplaatsen” ( te bestellen bij het secretariaat van de LOB) erop nageslagen. Maar ook hier is niets te vinden.In uw geval zou ik de leverancier dan ook benaderen met de vraag op welke wet – of regelgeving zijn aanbeveling is gebaseerd.Overigens kan ik mij goed voorstellen dat u met enige regelmaat controle laat uitvoeren.Daarmee draagt u er zorg voor dat het niet in de vergetelheid geraakt en kunt u in het ergste geval (ongeval) tevens aantonen dat u de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.En daartoe bent u wel verplicht.  Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
25 oktober 2010