Vervallen grafrechten

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: k. Overige

VRAAG

In de Wet op de lijkbezorging ben ik op zoek naar het artikel dat aangeeft dat ‘het grafrecht van een particulier graf vervalt o.a. als er 30 jaar na de laatste begraving niemand is bijgezet’. Ik kan dat artikel niet (meer) vinden. Stond dit in een voorgaande editie van de wet er wel in? Of ben ik in de war en heeft het er nooit in gestaan.

ANTWOORD

U zoekt naar een artikel in de Wet op de lijkbezorging waarin staat dat het grafrecht vervalt, als er 30 jaar geen bijzetting heeft plaatsgevonden. Ik kan u melden dat dit niet in de huidige wet staat, maar ook nooit in de wet heeft gestaan. De rechten van de rechthebbende van een particulier graf zijn altijd stevig verankerd geweest in de wet; de rechthebbende bepaalt wat er met het graf gebeurt.

Anders is het met algemene graven. Daarvan blijft de beheerder de rechthebbende. De beheerder bepaalt ook vooraf, hoe lang een dergelijk graf wordt gehandhaafd. Dit kan 30 jaar zijn, maar kan ook 20 of zelfs 10 jaar zijn.


9 februari 2021