Vervallenverklaring

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Welke gegevens dienen in een dergelijke verklaring te worden opgenomen? En hoe moet deze worden gepubliceerd? Is een soort brief met daarin grafvaknr. en naam van overledenen in het publicatiebord op de begraafplaats voldoende? Er zijn nl. geen rechthebbenden meer die afstand kunnen doen. M. K.

Antwoord:

Hoi M., Om de grafrechten vervallen te verklaren is een officieel besluit nodig van het bestuur van de begraafplaats, dat is in dit geval het gemeentebestuur, tenzij die bevoegdheid is doorgemandateerd naar bijvoorbeeld de beheerder. Bijgevoegd een voorbeeld van hoe dat op De Nieuwe Ooster wordt gedaan. De bevoegdheid ligt daar bij de directeur. Je moet wel expliciet verwijzen naar de rechtsgrond waarop je de rechten vervallen verklaard. Als het goed is staat dat in je Beheersverordening. Daarna moet je het aanplakken en/of aankondigen zodat (andere) nabestaanden nog een jaar de gelegenheid hebben om als ze dat willen te kiezen voor instandhouding van het graf. (Het betreft dan een nieuwe uitgifte maar dan inclusief de overledenen.) In die aankondiging zet je de grafnummers/locatie en de daarin begraven overledenen met de datum van overlijden/begraven. Wanneer na een jaar niet is gereageerd heb je genoeg je best gedaan en kan het graf worden geruimd. Ik hoop dat je hier iets aan hebt, anders hoor ik je wel weer, groet

Pauline Harmsen
4 juni 2007