Vervalt het grafrecht automatisch zonder overschrijving?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Vervalt het grafrecht automatisch wanneer er (binnen gestelde termijn) geen overschrijving van het grafrecht heeft plaatsgevonden?

ANTWOORD

Het grafrecht kan dan vervallen verklaard worden, indien aldus opgenomen in reglement of beheersverordening. Dat vraagt echter wel om actie. Het college van B&W of bestuur van de begraafplaats geeft de grafrechten uit en zij kunnen ook grafrechten vervallen verklaren (wanneer deze mogelijkheid in de verordening of beheersverordening stond en staat). Dit moet dan wel een formeel bestuurs- of collegebesluit zijn.

Het advies is om een besluit voor te bereiden waarin elk grafnummer afzonderlijk vermeld wordt en wat de ingangsdatum van het grafrecht was. Daarnaast bij voorkeur ook vermelden wie en wanneer er in het graf begraven is. Er moet vermeld worden op grond van welk artikel uit het reglement of de Beheers verordening dit besluit tot vervallen verklaren genomen is. Vanzelfsprekend is de bezwaarmogelijkheid op grond van de Awb op dit besluit van toepassing bij gemeentelijke begraafplaatsen.

IW feb 22
24 februari 2022