Vervoer knekels naar andere begraafplaats

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemorgen, Op onze “oude” algemene begraafplaats te H. is de knekelput vol. Ook zijn er nog maar weinig graven beschikbaar. Een aantal graven komt jaarlijks vrij om te ruimen. Nu hebben wij geen plek meer in de “knekelput” en er is onvoldoende ruimte om een nieuw verzamelgraf aan te leggen. Op onze “nieuwe” begraafplaats is wel ruimte voor een verzamelgraf/ondergrondse knekelput. Als rechthebbenden afstand hebben genomen van hun grafrechten. Mogen wij dan de overblijfselen na ruiming in een kist overbrengen (in onze auto) naar de (nog aan te leggen) knekelput / verzamelgrafruimte? Of moeten de beenderen verplicht op de begraafplaats blijven? Zijn er overigens nog nieuwe richtlijnen in de maak voor hoe om te gaan met beenderen en het verzamelgraf? Wordt het verplicht om de beenderen in aparte kistjes te bewaren en zo in het verzamelgraf te doen of mag het toch los door elkaar heen in een ondergrondse ruimte worden bewaard? met vriendelijke groeten, M. de B.

Antwoord:

Geachte mevrouw D.B, Allereerst uw vraag over ruiming. Voor de volledigheid meld ik u dat bij ruiming twee mogelijkheden te overwegen zijn. Verreweg de meeste beheerders van begraafplaatsen kiezen voor het schudden van graven. Dit houdt in dat, nadat afstand is gedaan van een graf, de nog gevonden resten ‘op nul-niveau’ worden aangebracht; op een niveau onder de diepste inlage. Indien drie diep wordt begraven bijvoorbeeld, worden de nog gevonden resten in een kuiltje onder dit drie diep niveau gelegd. Via deze methode is er geen of nauwelijks een verzamelgraf nodig. Het is aan de beheerder / eigenaar voor welke optie wordt gekozen. De andere mogelijkheid is welke u noemt: het overbrengen naar een verzamelgraf of verzamelkelder (de nieuwe naamgeving voor beenderkuil, bottenkelder, etc.). De enige voorwaarde die nu gesteld wordt is dat de resten altijd op een begraafplaats moeten blijven. Uit uw vraagstelling maak ik op dat er op een andere begraafplaats wel een verzamelgraf is. U bent vrij om stoffelijke resten over te brengen naar een andere begraafplaats. Als er geen rechten meer zijn en de wettelijke grafrusttermijn is verlopen, kan dit zonder verdere plichtplegingen. Dit dient natuurlijk piëteitsvol, met alle zorg uitgevoerd te worden, zodat derden zich niet kunnen storen aan dit vervoer. Uw tweede vraag gaat over de nieuwe wetgeving. Het nieuwe wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit zal waarschijnlijk in de loop van 2009 gebeuren. Verwacht wordt dat dit wetsontwerp zonder aanpassingen wordt geratificeerd. In de nieuwe versie zijn geen extra bepalingen opgenomen over ruimingen. Wel is door de Tweede Kamer verzocht een Richtlijn op te stellen over hoe om te gaan met stoffelijke resten, nadat de grafrechten zijn vervallen c.q. de grafrusttermijn voorbij is. De LOB is hier samen met de BVOB (gespecialiseerde aannemers op het gebied van ruimen) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee bezig. Binnen een jaar zal deze richtlijn worden voorgelegd. Ik kan u geruststellen over de aparte kistjes. Het Comité van Waakzaamheid pleit hiervoor. Deze wijze van ruimen zal wel worden genoemd, maar wordt zeker niet verplicht gesteld. De vraag rijst of deze wijze piëteitsvoller is… De LOB is geen voorstander van deze door het comité voorgestelde werkwijze.

Wim van Midwoud
5 februari 2009