Verwijderen grafbeplanting, wie is verantwoordelijk voor schade?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In onze verordening is geregeld dat rechthebbenden moeten gedogen dat de grafbedekking wordt verwijderd voor het begraven in de nabijheid of om andere noodzakelijke reden. Voor een begrafenis verwijderen wij altijd de beide naastliggende gedenktekens o.a. voor grondberging en om schade te voorkomen. Zolang het alleen om een grafmonument gaat, zijn er, met de nodige zorgvuldigheid, weinig problemen. Het aantal graven met veel of uitsluitend beplanting neemt echter behoorlijk toe. Het opnieuw aanslaan van de beplanting is onzeker en bovendien komt het nooit precies in de oorspronkelijke indeling terug. Dit geeft ergernis bij de rechthebbende en de gemeente moet(?) het graf weer opnieuw (laten) beplanten. Omdat het onlogisch is iets onmogelijks te garanderen, overwegen wij in de verordening deze aansprakelijkheid voor beplanting uit te sluiten. We willen grafbeplanting wel gedogen maar de rechthebbende horen meteen dat het verloren kan gaan zonder dat de gemeente hierop aanspreekbaar is. Graag hoor ik uw reactie.
A. J.

Antwoord:

Geachte heer J.,
Het probleem met de beplanting komt wel vaker voor: het is gewoon onmogelijk om alles weer op dezelfde manier terug te plaatsen, sommige oudere planten begeven het en de beheerder krijgt dan altijd maar weer de schuld, terwijl je er gewoon niks aan kunt doen als een oude struik er geen zin meer in heeft. Met de grafbedekking zijn ook vaak problemen: oude zerk breekt of barst na verwijderen en/of herplaatsing, maar meestal is dat gewoon een gevolg van slecht onderhoud door de rechthebbende. Het is heel goed te regelen in uw verordening dat de verantwoordelijkheid voor de grafbedekking bij de rechthebbende wordt gelegd. Op die manier heeft u ook een juridische basis als men de boel verwaarloost. Ik stuur u als bijlage de Beheersverordening van De Nieuwe Ooster, de begraafplaats waar ik zelf werk. In artikel 18, 19 en 20 zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot Gedenktekens en grafbeplanting. Niet alle onderdelen (bijvoorbeeld artikel 18, lid 3 met betrekking tot het aanvragen van een vergunning) zullen in uw gemeente van toepassing zijn, maar de strekking ervan zal u duidelijk zijn. Overigens zijn ook in de Bibliotheek van onze ledensite aanvullende artikelen voor uw verordening te vinden die de verantwoordelijkheid voor de grafbedekking regelen.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
18 juli 2006