Verwijderen grafmonument door steenhouder, bij onbetaalde rekening

Onderwerp: Overig

VRAAG

Wij krijgen een verzoek van een steenhouwer om het gedenkteken op te halen met het recht op retentie. Volgens de steenhouwer wordt zijn nota niet betaald.

Moeten wij hier aan meewerken of kunnen wij dit weigeren? Wij zijn hier geen tussenpersoon in.

ANTWOORD

Als houder van een begraafplaats kan je ongewild meegezogen worden in een familievete, maar ook in een geschil rondom het niet betalen van een factuur van een steenhouwer. Dat laatste is bij u het geval. Uw vraag ligt op het juridisch vlak en niet op het gebied van de Wet op de lijkbezorging. Ik adviseer u dan ook contact op te nemen met de juridische afdeling van uw eigen organisatie. Vooruitlopend daarop heb ik wel een aantal aandachtspunten voor u.

De steenhouwer geeft bij u aan dat hij een gedenkteken wil ophalen van de begraafplaats omdat het gedenkteken niet betaald zou zijn. Hij beroept zich op het recht van retentie. Dat kan, maar dat moet dan wel in zijn algemene voorwaarden vermeld zijn. Is dat niet het geval, kan hij zich niet op het recht van retentie beroepen. Los daarvan heeft de steenhouwer altijd uw toestemming nodig voor het verwijderen van het monument. Wanneer een monument zonder uw toestemming verwijderd wordt, kunt u aangifte doen van grafschennis. Dat is iets dat zowel u als de steenhouwer willen voorkomen lijkt mij. Een goede relatie tussen de begraafplaats en de steenhouwers is van groot belang.

Het lijkt me dat op dit moment niet zonder meer toestemming tot verwijdering kunt geven. Een mededeling van een steenhouwer zonder voldoende juridische onderbouwing van het verzoek, is hiervoor onvoldoende. Los daarvan, wanneer u op enig moment wel toestemming geeft voor verwijdering, informeer dan de rechthebbende hier vooraf schriftelijk over. Stel een (korte) termijn waarin u de rechthebbende en steenhouwer gelegenheid geeft het geschil op te lossen. Lukt dit aantoonbaar niet en de steenhouwer heeft inderdaad het eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden, dan kan een verwijdering tot de mogelijkheid behoren.

IW apr24
16 april 2024