Voorbeeld begraafplaatsplattegrond in computer

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte Heer/Mevrouw, Graag verneem ik van u of er een voorbeeld bestaat om onze begraafplaats met de graven op een plattegrond in de computer vast te leggen? In afwachting van uw antwoord. J. E.

Antwoord:

Geachte heer E., U vraagt om voorbeelden van digitalisatie van de plattegrond van begraafplaatsen. U meldt niet of u met deze plattegrond vervolgens een infozuil voor bezoekers wilt bedienen: een zuil, waar bezoekers de naam van een overledene kunnen intypen en er vervolgens een plattegrond wordt uitgedraaid met een routeaanduiding naar het betreffende graf. Nog een stap verder: het koppelen van de digitale kaart aan het programma van de grafadministratie. Gaat het alleen om een digitale plattegrond van de begraafplaats, dan kan in principe ieder cultuurtechnisch bureau u verder helpen. In het blad ‘de Begraafplaats’ adverteren bijvoorbeeld: Genius Loci uit Boxtel (0522-247477) en Donker (0515-417325). Bedrijven die zuilen leveren zijn op één hand te tellen. De meest vooraanstaande is daarin Abecon uit Huizen (035-6951234). Referenties voor zo’n infozuil kunt u bijvoorbeeld krijgen bij de secretaris van de LOB, tevens beheerder van de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist, de heer A. van der Laan. Hopelijk kunt u verder met deze informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
10 november 2008