Voorbeeld beleidsplan en verordening?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Goeiedag mevr. Harmsen,
Ik werk bij de gemeente K. in het noorden van friesland. Onze begraafplaatsen worden wat ad hoc beheerd en er staat behalve een begr.pl. verordening weinig op papier. Onlangs is gelukkig besloten om een beleidsplan te maken en de verordening tegen het licht te houden. Heeft de LOB misschien een voorbeeld beleidsplan liggen die als handleiding kan dienen? Ik heb al wel een aanscherping op de standaard VNG verordening gezien van dhr. van der Putten. Met vriendelijke groet,
C. V.

Antwoord:

Geachte mevrouw V.,
Wij hebben geen standaard beleidsplan, omdat elke begraafplaats weer anders is en het van de situatie ter plekke afhangt en de gemeentelijke ambities, welke analyses en toekomstplannen men daarin vastlegt. Maar ik kan u wel een voorbeeld sturen van een andere gemeente die op uitstekende wijze heeft vastgelegd wat de knelpunten zijn in beheer en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en welke actiepunten nodig zijn om het beheer te verbeteren. Ik stuur u dit stuk van de gemeente Schouwen Duiveland ter inspiratie. Wat betreft de gemeentelijke verordening: u kunt inderdaad het VNG-model als uitgangspunt nemen en dit aanvullen met de latere aanscherpingen die door Mr. van der Putten zijn aangegeven. Ga ook eens bij een buurgemeente te rade. Ik weet bijvoorbeeld dat men in L. bezig was de verordening geheel te herzien). Zaak is dat de verordening van toepassing is op de lokale situatie (dus overbodige franje eruit gooien) maar wel zo volledig mogelijk moet zijn. Juridisch advies van iemand die gespecialiseerd is in grafrechten en begraafplaatsen is daarbij wel wenselijk en noodzakelijk. Kunt u zo weer even verder? Mochten er meer vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Veel succes en vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
23 september 2005