Voorlopen of niet?

Onderwerp: Overig

VRAAG

Bij aanvang van de Corona-pandemie mocht ik van mijn leidinggevende niet (meer) voorlopen en nu heeft heeft de gemeente in kader van kostenbesparing aangekondigd het voorlopen helemaal af te willen schaffen. In omliggende gemeente gebeurt het voorlopen nog wel. Welke argumenten kunt u mij aanreiken om mijn leidinggevende cq. de gemeente tot inkeer te laten komen.

ANTWOORD

Er is geen wettelijke verplichting om als vertegenwoordiger van de gemeente / als beheerder aanwezig te zijn bij een uitvaart. De LOB adviseert echter wel dat er een vertegenwoordiger van de gemeentelijke begraafplaats aanwezig is. Deze persoon dient bij aankomst van de stoet met de overledene de papieren (Verlof tot Begraven) te controleren. Ook kan hij of zij voorlopen naar de (juiste) graflocatie. De eigenaar van de begraafplaats is namelijk volledig verantwoordelijk voor de uitvaart op het begraafplaatsterrein. Eventueel kan deze representatieve taak worden uitbesteed aan derden, mits deze volledig op de hoogte is van de verantwoordelijkheden.

Uit ons kwaliteitsonderzoek blijkt dat ongeveer 55% van de LOB-leden met een voorloper werkt. De LOB vindt dit percentage te laag. Een voorloper komt de klantvriendelijkheid en gastvrijheid zeker ten goede. Alles kan afgedaan worden met ‘dat is te duur’, maar daarmee kom je in een neerwaartse spiraal: steeds minder mensen kiezen voor begraven. Helaas zijn er veel partijen die niet de klantvriendelijkheid, maar de kosten(-reductie) op de eerste plaats zetten.


9 februari 2021