Voorlopen tijdens begrafenissen

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte heer, mevrouw, Kunt u mij vertellen hoe het bij de meeste gemeenten is geregeld m.b.t. voorlopen tijdens begrafenissen? Tot nog toe werd dit vanuit de gemeente S. zelf gedaan, maar hier hebben wij niet genoeg fte’s voor. Wat is gebruikelijk en worden er extra kosten doorberekend aan de begrafenisondernemer als de gemeente dit doet. De begrafenisondernemer gaat ervan uit dat de gemeente dit doet, maar naar verluidt is dit niet standaard bij iedere gemeente, vandaar mijn vraag. Ik hoor graag de procedure of advies m.b.t. voorlopen. Bedankt alvast voor de medewerking. Met vriendelijke groet, E.D.

Antwoord:

Geachte mevrouw D, de gemeentelijke voorloper – als beëdigd ambtenaar met een bijzondere taak – is een ‘uitstervende’ soort. Er wordt nu op heel verschillende wijze in deze taak voorzien, maar het is natuurlijk onzin om daarvoor speciaal iemand in dienst te nemen. Bij elke begrafenis zal wel altijd iemand aanwezig moeten zijn om het verlof in ontvangst te nemen en de identiteit van de overledene te controleren. Daarnaast zijn meestal ook de medewerkers aanwezig die het graf hebben geopend en na de begrafenis weer sluiten – en wanneer dit werk is uitbesteed, zal er toch in elk geval iemand aanwezig zijn die toeziet op de begrafenis en het dalen van de kist. Het is eenvoudig te regelen dat een van degenen die toch al aanwezig is voor de stoet uitloopt om deze naar het graf te begeleiden. Dat is een half uurtje extra werk – en zal niet zwaar op de formatie drukken. Maar op kleine begraafplaatsen is het voorlopen soms helemaal niet nodig, soms is het voldoende dat de dienstdoende beheerder een oogje in het zeil houdt of is het gebruikelijk dat de lokale begrafenisondernemer voorloopt. Elke gemeente is vrij om de oplossing te kiezen die het beste te realiseren is – het voorlopen is geen wettelijke verplichting. De inname van het verlof en de identificatie aan de poort, alsmede het naleven van de arbo-richtlijnen, met inbegrip van het zorgdragen voor de veiligheid tijdens de begrafenis, is dat wel. In het begraafrecht of begraaftarief kunnen de eventuele extra kosten van de voor de begrafenis noodzakelijke personele inzet natuurlijk gewoon worden doorberekend aan de nabestaanden. Zij zijn de opdrachtgevers van de begrafenis – en aan hen moeten de kosten worden gefactureerd. De begrafenisondernemer die optreedt als tussenpersoon voor de betaling van de rekening, heeft niets te maken met de (vaststelling van de) hoogte van de gemeentelijke tarieven. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 april 2007