Voorschriften bij gebruik registratienummer

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Ik heb een vraag betreffende het registratieformulier.In het nieuwsblad stond dat bij het registratienummer op de kist of omhulsel een formulier met de betreffende gegevens van de overledene moet zijn.In de praktijk gebeurd dit al langer.Mijn vraag : mag het registratienummer met naam als stikker op het verlof worden geplakt? Zo’n zelfde stikker als op de kist wordt geplakt.Dan heb je alle gegevens ook bij elkaar en minder papier. Ik denk dat de meeste begraafplaatsen daar niet moeilijk om doen, maar mag het wettelijk. Graag uw reactie.Met vriendelijke groetK. K.

Antwoord:

Uw vraag over het registratieformulier heb ik getoetst aan de nieuwe Wet op de Lijkbezorging 2010.In Hoofdstuk II artikel 8 is geregeld dat er een registratienummer moet worden aangebracht dat correspondeert met het nummer vermeld op het door u bedoelde registratieformulier.Er staat nergens iets vermeld over de vraag op welke wijze de gegevens vermeld moeten worden.Naar mijn oordeel is er geen bezwaar tegen de door u beschreven werkwijze.Maar omdat uw vraag een sterk juridisch karakter heeft attendeer ik u ook graag op de website van de uitvaartbranche (www.uitvaartbranche.nl ) . Daar kunt u uw vraag stellen aan de jurist, de heer van der Putten.  met vriendelijke groet,


4 oktober 2016