Voorschriften bij hergebruik oude grafmonumenten

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Toen het in 1991 wettelijk verplicht werd om een administratie te voeren met daarin namen en adressen van rechthebbende van de nabestaanden had ons kerkhof alleen een summiere cartotheek zonder namen of adressen van grafbeheerders Van een klein aantal zeer oude graven is nog steeds niemand van de families bereid om een grafakte te tekenenDaarbij betreft het  twee grote families uit de vierde of nog oudere generatie die een verzoek afschuiven naar anderen in de familie. Het zijn voor ons als eigenaar / kerkhofbeheerder monumentale grafmonumenten, die we graag willen behouden en ter adoptie willen aanbieden aan de parochianen.De grafrechten zijn al lange tijd verstreken. Een eenmalige publieke publicatie is volgens mij dan voldoende.Een zorgvuldige procedure zou kunnen zijn; Op ieder graf een gedateerde kennisgeving plaatsen met de namen en andere gegevens zoals aangegeven op de grafsteen met de vermelding dat indien na 6 maanden niemand reageert de grafplaats en grafsteen in eigendom overgaat naar het kerkbestuur.De kennisgeving getekend door het kerkbestuur. Eenzelfde maar gezamenlijke aankondiging op het publicatiebord bij de ingang van het kerkhof. Graag uw advies, met vriendelijke groeten J. J.

Antwoord:

Geachte heer J., In de beantwoording van deze vraag kunnen wij kort zijn.Om te beginnen willen wij onze waardering uitspreken voor uw streven monumentale grafmonumenten te willen bewaren.De werkwijze, welke u zelf uiteenzet in uw mail, is zonder meer zorgvuldig.In feite is de kerk al rechthebbende van het graf.Het gaat er om dat u moeten kunnen bewijzen dat u naar eer en geweten alles heeft gedaan om deze zaak goed te regelen.Wat daarin nog wel past is dat u alle correspondentie over deze zaak per aangetekende post verzendt.Maar mogelijk is dat al het geval.Wij wensen u veel succes.

Jo Beltman
20 januari 2010