Voorschriften ten aanzien van verkocht gedeelte van de begraafplaats

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Op onze jongste begraafplaats B. in de gemeente V. is sinds 2008 een gedeelte verkocht aan een Joods genootschap.Er hebben tot nu toe twee begravingen op deze begraafplaats plaats gevonden.Onze vraag is of wij het genootschap kunnen verplichten zich te houden aan de afmetingen voor plaatsing van een monument conform de afmetingen die wij hanteren voor de monumenten op onze gemeentelijke begraafplaatsen. Wij hebben namelijk met het genootschap de afspraak gemaakt dat voor de plaatsing een tekening naar de gemeente V. wordt verzonden.Tevens heeft het genootschap aangegeven een mausoleum te willen plaatsen. Deze monumenten zijn anders qua afmeting dan de reguliere monumenten.Als blijkt dat het genootschap zich niet hoeft te houden aan de gemeentelijke verordening  betreffende de afmetingen van de monumenten, is men dan wel bouwvergunningplichtig indien men grotere monumenten plaatst? T.d. J.

Antwoord:

Geachte heer d. J., In uw vraag valt mij op dat een gedeelte van de Algemene begraafplaats is verkocht aan een Joods genootschap.Ik zou eerder verwachten dat er onder voorwaarden een speciaal deel van de begraafplaats zou zijn bestemd of aangewezen voor joodse begravingen.Maar als het betreffende gedeelte is verkocht bent u als gemeente geen eigenaar meer en is de gemeentelijke beheerverordening ook niet meer van toepassing. Die geldt immers voor de algemene begraafplaats.De Joodse gemeente is met de aankoop eigenaar geworden en bepaalt dus zelf wat er op de begraafplaats gebeurt, uiteraard met achtneming van datgene wat er in de wetgeving is geregeld. In feite is er sprake van een zelfstandige Joodse begraafplaats met een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft nog slechts een verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de wet wordt nageleefd. Met betrekking tot uw vraag over de voorgenomen bouw van een mausoleum kunt u zich het beste verstaan met uw collegae die gaan over bouwvergunningen.Zij beschikken over de kennis die in dit geval nodig is.

Jo Beltman
20 oktober 2010