Voorziening instandhouding begraafplaats

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Voor onze begraafplaats wordt in de jaarrekening een post opgenomen voor reservering instandhouding begraafplaats. Stel: de gemeente wil de begraafplaats verplaatsen omdat deze in een woonwijk ligt of door wat voor oorzaak ook moet verdwijnen, dan zijn wij verplicht om minimaal 20 jaar voor onderhoud te zorgen. Tot nog toe werd uitgegaan van het aantal graven, maar heb je een grote begraafplaats dan zal het bedrag hoog zijn. Dit bedrag kun je in een fonds storten waarover je rente ontvangt, voorwaarde is wel dat je dit ook kunt doen. Mijn vraag is eigenlijk hoe andere begraafplaatsen hiermee om gaan. Voor de goede orde. De begraafplaats valt onder een stichting waarin ook een uitvaartonderneming. Met vriendelijke groet,
G. H.

Antwoord:

Dag,
De gemeente kan de begraafplaats niet zomaar sluiten of verplaatsen hoor, dan moeten ze daarvoor wel een hele goede reden hebben! Maar inderdaad, als de begraafplaats gesloten is (dit kan alleen als er tien jaar niet meer begraven is) moet je hem nog 20 jaar in standhouden. Het is verstandig om daarvoor een reserve op te bouwen. Maar in feite moet je dat altijd doen! De rechthebbende betalen hun grafrechten en vaak ook hun onderhoudsrechten immers vooruit. Daarmee neem je als begraafplaats de verplichting op je om het graf voor langere tijd te beheren en in stand te houden. Stel iemand neemt een graf op naam voor 20 jaar en koopt ook de onderhoudsrechten af voor 20 jaar. Dan is zou je eigenlijk 20 jaar lang dat geld moeten bewaren en er elk jaar slechts een twintigste deel van afnemen voor de kosten van beheer en onderhoud. Veel gemeenten hebben op deze manier reserves en voorzieningen met name voor de afgekochte onderhoudsrechten. Deze worden daarin gestort en men onttrekt jaarlijks een twintigste of tiende deel (bij verlenging) ten behoeve van de exploitatie. Kerkelijke en andere particuliere begraafplaatsen werken ook met fondsen – ik was vorige week in Rijnsburg waar een stichting drie verschillende begraafplaatsen beheert en waar al jaren door de afzonderlijke kerkgenootschappen met dergelijke reserveringsfondsen werd gewerkt. Dus misschien kunt u hier eens contact mee opnemen?
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
23 april 2006