Vraag inzake herbegraving in nieuw algemeen graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Ik heb een vraag inzake herbegraving n.a.v. een ruiming. De gemeente is voornemens om een aantal algemene graven te gaan ruimen. Nu is het niet verplicht om de rechthebbenden aan te schrijven, maar wij hebben dit toch op voorhand gedaan. Nu hebben wij aan de rechthebbenden de mogelijkheid geboden om eventueel na ruiming her te begraven. Nu is onze vraag hieromtrent of de nabestaanden dan alsnog weer voor een algemeen graf kunnen kiezen of dat zij verplicht zijn om nu een eigen graf aan te kopen. In onze beheersverordening en in de Wet op de Lijkbezorging kunnen wij vooralsnog hierover niets terugvinden en er wordt niets over een algemeen of eigen graf vermeld . Kunt u onze vraag beantwoorden?

Antwoord:

Het karakter van een algemeen graf is nu juist dat het niet de bedoeling is dat het in stand gehouden wordt, maar na het verlopen van de wettelijke grafrusttermijn wordt geruimd. Het uitsluitend recht om iemand in het graf te begraven/begraven te houden kan niet worden uitgeoefend worden op een algemeen graf. Algemene graven kunnen dus ook niet worden verlengd of opnieuw worden uitgegeven. Wanneer de nabestaanden wel zeggenschap willen over een graf en wie daar hoe lang in begraven mag worden, dan is (her)begraven in een eigen graf eigenlijk de enige optie.

(vervolg)VRAAG

Naar aanleiding van bovenstaand antwoord heb ik een vervolgvraag. Het is inderdaad niet de bedoeling dat de algemene graven in stand worden gehouden. Alle algemene graven worden zo wie zo geruimd, maar we geven de nabestaanden de mogelijkheid om de stoffelijke resten opnieuw te begraven in een ander graf. Onze vraag is of de nabestaanden dan opnieuw voor een algemeen graf kunnen kiezen of dat de nabestaanden dan verplicht zijn om nu dan over te gaan tot aankoop van een nieuw eigen graf. Dat was voor mij in uw antwoord nog niet geheel duidelijk. De nabestaanden die tot nu hebben gereageerd willen namelijk allemaal overgaan tot herbegraving in een nieuw ander algemeen graf. Ik hoop dat u dit nog naar mij toe kan verduidelijken.

Vervolg)ANTWOORD

Het is niet verplicht om in een eigen graf te herbegraven, maar het is een beetje raar om dat niet te doen. Je gaat mensen niet begraven in een algemeen graf om vervolgens weer op te graven en her te begraven. Je begraaft mensen voor de termijn dat de familie hen begraven wil houden. Als de termijn van een algemeen graf deze nabestaanden niet lang genoeg is, dan moeten ze kiezen voor een eigen graf zodat ze de grafrust zo lang kunnen maken als ze zelf willen. Een algemeen graf is een definitieve vorm van lijkbezorging en heeft als doel te worden geruimd na de wettelijke grafrusttermijn. Je maakt jezelf als gemeente ook ongeloofwaardig als je je niet aan je eigen doelstellingen houdt. En – maar het kan zijn dat ik iets niet begrijp en u wellicht bezig bent met een herinrichting van de begraafplaats – als er dan zo nodig opnieuw in een algemeen graf begraven moet worden, waarom dan opgraven en herbegraven? Is het dan niet beter om de overledenen met rust te laten en te laten liggen waar ze liggen? Maar nogmaals, er is geen wettelijke regeling die u tegenhoudt.

PH
1 februari 2007