Vraag wat te doen tav bekendmaking van overleden in graven op kosten van de gemeente.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In de afgelopen jaren zijn er in onze gemeente, overledenen begraven in het kader van de wet op de lijkbezorging. Ze zijn begraven op een daartoe aangewezen gedeelte van een begraafplaats in een buitendorp. De graven krijgen geen monument en geen aanduiding wie er begraven ligt. Nu heeft men uit de gemeenschap gevraagd of er geen bordje kan worden geplaatst met de naam van de overledene en waar die begraven is. Kunnen wij dit zonder meer doen of moet er nog rekening worden gehouden met de nabestaanden. Mogen  wij zonder meer de gegevens van de overledene bekend maken of hebben  wij nog rekening te houden met de  wet op de privacy. De gemeente is in alle gevallen opdrachtgever geweest.Graag  uw advies. Met vriendelijke groet, J.L. P.

Antwoord:

Geachte heer P., U vraagt ons of u zonder meer een bordje kunt plaatsen bij graven van overledenen, die in opdracht van de gemeente zijn begraven.De gemeente is kennelijk opdrachtgever geweest voor de betreffende begrafenissen. Formeel gesproken kan de gemeente dus binnen de kaders van relevante wetgeving handelen zoals zij dat wil. Ik weet niet of de wet op de privacy in dit specifieke geval van toepassing is. Het lijkt mij eerlijk gezegd niet. Bovendien lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat u gegevens van nabestaanden kunt achterhalen. Mocht dat wel het geval zijn dan zou ik dat doen. Het is aan te bevelen dan eerst contact op te nemen. Maar veel belangrijker lijkt mij het volgende. In bijna alle gevallen waar sprake is van begraven van onbekende overledenen ontstaat op enig moment uit overwegingen van respect voor de overledene, de behoefte om te weten en aan te duiden wie deze overledenen zijn. Veelal worden daarvoor forse inspanningen verricht. Naar mijn oordeel zou dat ook in uw situatie leidend moeten zijn voor uw handelen. Samenvattend is mijn advies contact op te nemen met nabestaanden voor zover dat redelijkerwijs gesproken mogelijk is en in elk geval het bordje, maar wellicht zelfs een monument te plaatsen. Ik wens u veel succes.met vriendelijke groet,

Jo Beltman
15 februari 2011