Vragen mbt gedeeltelijk gesloten begraafplaats

Onderwerp: Administratie

Vraag:

-Hoe moet de afsluiting er uitzien indien een deel van de begraafplaats gesloten is verklaard? Is alleen een publicatie op de begraafplaats voldoende of moeten er hekken omheen.- De grond moet na afsluiting minimaal 20 jaar onaangeroerd blijven liggen. Betekent dit dat er vervolgens een ontruimingsprocedure ingezet mag worden?-geldt bovenstaande ook voor eeuwig durende graven?

Antwoord:

Sluiting van een begraafplaats of een deel ervan betekent dat er geen nieuwe graven meer worden uitgegeven. Ten allen tijde blijven bestaande rechten in stand. Deze moeten blijvend worden gerespecteerd. –    Het is niet nodig hekken te plaatsen rond een gesloten deel van een begraafplaats. Het is wel van belang het besluit, dat door het college van burgemeester en wethouders genomen dient te worden, op een goede wijze te communiceren met burgers en belanghebbenden. Een aankondiging op de begraafplaats is daar onderdeel van. Maar ook de gemeentelijke website en plaatselijke couranten kunnen daarvoor worden gebruikt.-    U kunt geen ontruimingsprocedure starten na 20 jaar. U zult bestaande rechten dienen te respecteren. Eerst na het verstrijken van de grafrechten kunt u tot ruiming van de betreffende graven overgaan. –    Eeuwig durende graven zijn eeuwig durend. Maar het maakt wel uit onder welke voorwaarden deze destijds zijn uitgegeven. Het kan van belang zijn in dit verband de toenmalige gemeente verordening te raadplegen.  Zo kan het voorkomen dat is bepaald dat bij het overlijden van de rechthebbende binnen bijv. een jaar de rechten overgeschreven dienen te worden. Indien daaraan niet is voldaan vervallen de rechten aan de gemeente. Ook kennen graven voor onbepaalde tijd soms bepalingen over hoe vaak en/of door hoeveel generaties er van dat grafrecht gebruik gemaakt mocht worden. Voor verder juridisch advies kunt u ook de juridische adviesrubriek op www. uitvaartbranche raadplegen

Jo Beltman
7 december 2009