Vragen over verstrooien

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mag iem. na zijn overlijden de as van hem en zijn directe familieleden uitstrooien in een bosperceel (zijn eigendom)? Aan de gemeente doet men het verzoek om het perceel als bijz. begraafplaats aan te wijzen. Hoe dient de gemeente te handelen?

Antwoord:

Geachte heer J., De Wet op de lijkbezorging geeft regels voor de bestemming van crematie as. Zo mag de nabestaande, na de wettelijke bewaartermijn in het crematorium, de asbus meenemen naar huis, de as verdelen maar ook de as uitstrooien op eigen terrein. Het is niet toegestaan de as te verstrooien in de openbare ruimte. Het aanwijzen van een particulier perceel grond als bijzondere begraafplaats is de bevoegdheid van de betreffende gemeente. De Wet geeft daarvoor geen richtlijnen, criteria, o.i.d. Dat is maar goed ook want elke situatie is anders. In elk geval is het van belang te weten welk doel wordt nagestreefd door de aanvrager. Gaat het om incidentele verstrooiingen of is het de bedoeling dat het een veel gebruikt strooiveld gaat worden. In het laatste geval zal bijvoorbeeld milieu en verkeer een belangrijke rol spelen. Maar ook de ligging van het perceel is van belang. En zo zijn er zeker nog meer factoren die hierbij een rol spelen. De gemeente moet dus zelf een afweging maken tussen de diverse soms strijdige belangen. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
14 april 2010