Vriesdrogen

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Enige tijd geleden hoorde ik van de, met name in Scandinavie bekende, methode om in plaats van cremeren een stoffelijk overschot te laten vriesdrogen. De stoffelijke resten zouden vervolgens in een kistje van zetmeel worden begraven op speciaal daarvoor aangewezen begraafplaatsen waarna er een boom bovenop de kist wordt geplant. De kist met inhoud is vervolgens letterlijk voedingsbodem voor de geplante boom en na ongeveer twee jaar is er van het stoffelijk overschot niets meer over. Deze milieuvriendelijke methode sprak mij bijzonder aan. Kunt u mij zeggen of er in Nederland al volgens deze methode gewerkt kan worden en of, en waar, er ‘begraaf’ plaatsen zijn die hiervoor gebruikt worden? Bijzonder hartelijk dank voor uw antwoord, A. M.

Antwoord:

Geachte mevrouw M., vriesdrogen is verboden in Nederland en ik voorzie dat dit ook niet wettelijk toegestaan zal gaan worden. Niet in de laatste plaats omdat het een van de meest milieuonvriendelijke en omslachtige manieren van lijkbezorging is die je kunt bedenken. Om het lichaam te kunnen invriezen wordt het dagenlang in een stikstofbad gedompeld, een methode die qua energieverbruik en milieubelasting niet onderdoet voor cremeren. Daarna moeten de verpulverde restanten alsnog worden begraven. Mij lijkt dat je dat dan beter meteen kunt doen, zonder het lichaam eerst in te vriezen en tot poeier te slaan. Gewoon begraven is een natuurlijk proces dat niet belastend is voor milieu omdat de stoffelijke resten na verloop van tijd in de natuur worden opgenomen. Die paar knekels die overblijven leveren geen enkel probleem op voor de natuurlijke omgeving. Voor meer informatie en de discussie over vriesdrogen kunt u op www.uitvaartbranche.nl enkele artikelen over dit onderwerp vinden. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 november 2006