Vrijwilligers

Onderwerp: Administratie

Vraag:

In onze gemeente wil iemand met een groep vrijwiligers onderhoud gaan uitvoeren aan graven op de begraafplaatsen. Hij wil samen met enkele oud indie strijders één of twee halve dagen in de week de graven reinigen (mosvorming tegen gaan). de vraag is hoe kunnen wij dit organiseren i..v.m aansprakelijkheid en mag een groep grafstenen reinigen zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is, of kan je dit ondervangen door een advertentie te plaatsen zodat burgers hiervan op de hoogte zijn. Als taakveld BOR vinden wij dit een goed initatief en kunnen wij ons hier in vinden, echter moeten zij een contract tekenen net zoals wij met stageplekken doen. Graag uw mening hierover hoe wij dit kunnen organiseren in de gemeente en zijn er voorbeelden en wettelijke beperkingen.

Antwoord:

Geachte heer, Het is prijzenswaardig dat er een groep vrijwilligers is die zich wil inzetten voor het grafonderhoud. Maar u kunt ze niet zomaar aan het werk zetten bij de graven waar nog grafrechten op rusten. Men betaalt onderhoudsrecht maar dan gaat het om onderhoud van de begraafplaats door de gemeente; dat vrijwilligers ongevraagd zich met het graf gaan bemoeien is iets waar de rechthebbenden weet van moeten hebben en mee moeten instemmen. Zij zijn de enigen die zeggenschap hebben over hun grafbedekking en wat daarmee gebeurt. Een advertentie lijkt mij niet voloende. Kijkt u verder ook eens in de juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl. Daar is onlangs een vergelijkbare vraag beantwooord. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
27 oktober 2005