Waar blijven knekels na ruimen knekelput?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Er is een (afsluitbare) oude knekelput van 4m3 en deze zit boordevol. Men wenst een meer verzorgde knekelput met een monument erbij. Wij hebben offertes opgevraagd. De oude knekelput wil men afbreken, maar eerst moet de inhoud worden opgeruimd. In verleden heeft men vaker knekels laten verbranden. Moeten de knekels conform de wet op de begraafplaats blijven? Met vriendelijke groet, L. M.

Antwoord:

Geachte heer M. Ja, een eenmaal begraven lijk mag volgens de wet nooit door de begraafplaats worden verbrand en zeker niet als de stoffelijke resten deel uitmaken van een verzameling en dus niet meer te traceren zijn tot 1 afzonderlijke overledene. De enige situatie waarin stoffelijke resten mogen worden gecremeerd is wanneer dit in opdracht gebeurd van de rechthebbende van het graf waarin de overledene is bijgezet. Deze rechthebbende heeft als enige het recht een verlof tot opgraving in te dienen bij de burgemeester en een verlof tot cremeren bij de Officier van justitie. Wanneer dit verlof wordt verleend door de Officier kunnen de stoffelijke resten naar een crematorium worden gebracht waarna de overledene in een asbus kan worden bijgezet of verstrooid. Zie hiervoor ook artikel 29 lid 3 in de Wet op de lijkbezorging (als Word-document bijgevoegd) Wat betreft de aanwezige knekels in de oude put: deze kunnen dus niet worden opgeruimd, maar zullen in deze put moeten blijven of in een nieuwe put moeten worden opgeslagen. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
7 februari 2008