Waaraan moet een urnenmuur voldoen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,Onze parochie  heeft een eigen parochiebegraafplaats, die is aangesloten bij uw organisatie. De begraafplaats is klein en beschikt momenteel over:1e Kindergraven2e Urnengraven3e Algemene graven4e (worden niet meer nieuw uitgegeven) FamiliegravenNu wordt ons af en toe de vraag gesteld waarom er geen urnenmuur is.In dit kader heb ik de volgende vragen:a.    Kunnen we zomaar een urnenmuur plaatsen?b.    Zijn er voorwaarden waaraan zo’n muur moet voldoen?c.    Ons reglement voorziet nu nog niet in urnen in een muur (wel in graven), moet het reglement worden aangepast?d.    Moet de gemeente op de hoogte gesteld worden van het plaatsen van een urnenmuur?e.    Zijn er voorwaarden gesteld aan de plaats (ruimte) op de begraafplaats?Als we antwoord hebben op deze vragen kunnen we eventueel nadenken of plaatsen relevant is.In het vertrouwen dat u op deze mail reageertHoogachtend,Th. J.

Antwoord:

Geachte heer J., Alvorens ik uw vraag over een urnenmuur zal beantwoorden wil ik eerst even reageren op de door u gegeven opsomming over de graven.U schrijft over familiegraven maar die bestaan officieel niet meer.Sedert de wijziging op de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 spreken we over particuliere graven en niet meer over familiegraven.Voorts verbaast het mij dat u schrijft dat u deze graven niet meer uitgeeft. Ik ben wel benieuwd wat daar de reden van is omdat ik zou denken dat daar juist behoefte aan bestaat. Dan nu de urnenmuur.De LOB propageert in zijn algemeenheid het aanbrengen van voorzieningen en mogelijkheden op een begraafplaats om crematie-as te bestemmen.Een urnenmuur is daar een goed voorbeeld van. Indien daar in uw situatie vraag naar is zou ik daar zeker aan tegemoet komen (a).Aan een urnenmuur zijn geen bijzondere voorwaarden (b) verbonden. U kunt zelf een muur (laten) samenstellen bestaande uit standaard elementen. Het is ook mogelijk door een aannemer naar eigen ontwerp een muur te laten bouwen. Het spreekt voor zich dat de muur voldoende stevig en afhankelijk van de grondsoort gefundeerd moet zijn. Ik kan niet beoordelen of u een bouwvergunning nodig heeft. Dat zal afhangen van de omvang van de muur. Om daarover duidelijkheid te verkrijgen kunt u het beste informeren bij de gemeente (d).Als u tot plaatsing overgaat moet uw reglement (c) wel worden aangepast. Dat moest overigens ook al n.a.v. van voornoemde wetswijziging. Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
22 maart 2011