Waarom moeten grafrechten worden overgeschreven? 2

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Bedankt voor de snelle en duidelijk uitleg in uw gestuurde mailtje. Desondanks heb toch enkele vragen hierover. Heeft een rechthebbende altijd de grafrechten. Bijv. in een gezinssituatie als de ouders reeds begraven zijn en een van de kinderen is rechthebbende geworden ? Want in ons reglement staat opgenomen dat iemand lid moet zijn van onze kerkelijke gemeente, eventueel kunnen wij als college ontheffing verlenen. Maar wij willen dit niet doen behoudens overige inwoners van ons dorp. Veronderstel dat een van de kinderen buiten het dorp woont en geen lid van kerk is, kun je dan een gevraagde overschrijving weigeren? Kan iemand die testamentair-executeur is van een overledene terecht overschrijving van de grafrechten vragen op zijn naam? Moeten overige familieleden hiervoor toestemming geven ? In dit geval was de overledene, een alleenstaand persoon en heeft alleen een broer en neven/nichten ? In afwachting van uw bericht, verblijf ik met vriendelijke groet.
A. van Z.

Antwoord:

Ja, de rechthebbende heeft altijd de grafrechten. Als er in uw reglement staat dat rechthebbenden lid moeten zijn van uw kerkelijke gemeente dan moet u de grafrechten dus niet laten overschrijven op naam van iemand die geen lid is van uw kerkelijke gemeente. U kunt in dat geval dus zeker wel een overschrijving weigeren. Maar als de grafrechten eenmaal op naam van een nieuwe rechthebbende zijn gezet, dan kunt u ze niet zomaar weer afpakken. Natuurlijk kunnen de rechten ook worden overgeschreven op naam van de testamentair-executeur. Ze kunnen op naam van iedereen worden geschreven. In dat geval kunt u ontheffing verlenen. Toestemming vragen is niet verplicht, maar misschien wel handig als in uw reglement staat dat alleen familieleden tot de derde graad in aanmerking komen voor de grafrechten. De broer zou immers op die grond protest kunnen aantekenen tegen de door u verleende ontheffing. Maar als de overledene dit aantoonbaar zo heeft gewild en als de broer de grafrechten (en de bijbehorende betalingsverplichtingen) niet zelf op naam wil, dan zal het allemaal wel loslopen denk ik.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
22 februari 2006