Wanbetalers

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: k. Overige

Vraag

Enkele jaren geleden is de echtgenote van een eerder overleden man bijgezet in dat bestaande graf. Helaas hebben de nabestaanden nooit de kosten betaald, zowel ons als kerk niet en de begrafenis ondernemer niet. Nu staat de grafsteen nog bij de steenhouwer en de grondplaat ligt nog in de opslag van het kerkhof.

Mijn vraag is: Heeft u een voorbeeldbrief waarmee ik de nabestaanden op een nette manier duidelijk kan maken dat – indien niet tot betaling over wordt gegaan – we zowel de steen als de grondplaat zullen laten vernietigen,  en het graf na de officiële grafrust zullen ruimen. Helaas is de nabestaande dochter niet fysiek te benaderen.

Antwoord

We beschikken als LOB niet over standaardbrief voor wanbetalers. Wanbetaling komt helaas vaker voor.

Mr. Willem van der Putten – funerair jurist – behandelt regelmatig soortgelijke cases – waarnaar ik graag verwijs. Zie onderstaande reactie van zijn hand op een soortgelijke, recente vraag.

Vraag

Ik ben kerkvoogd belast met het beheer van de begraafplaats het gebruikelijk is dat de graven per jaar betaald worden. Nu is mijn vraag, als er geen grafrust meer op een graf zit en de eigenaar/gebruiker voldoet niet meer aan zijn financiële verplichtingen, kan ik dan na het sturen van een aangetekend schrijven met de oproep alsnog te voldoen anders vervallen uw rechten deze rechten na een jaar laten vervallen? 

Antwoord:

Als er geen grafrust meer op een graf zit, dus wanneer er voor het laatst tenminste 10 jaar geleden begraven is, en de rechthebbende niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet, kunt u de rechten op het graf laten vervallen in 2 situaties: 
1. dat de grafrechten gewoonlijk per jaar worden verlengd: niet verlengen / niet betalen is dan gewoon het grafrecht niet verlengen; 
2. wanneer de rechten per 10 jaar (of een andere termijn) worden verlengd, maar per jaar worden betaald, kunnen de grafrechten alleen vervallen worden verklaard als uw reglement er in voorziet dat bij wanbetaling (en na een waarschuwing natuurlijk) de rechten vervallen. Als dit niet uitdrukkelijk in een reglement of in de grafbrief is geregeld, kunnen de lopende rechten niet vervallen. 
Echter, in het tweede geval kunt u natuurlijk ook naar de kantonrechter om betaling af te dwingen. U kunt iemand niet dwingen om te verlengen (situatie 1), maar wel om gedurende een lopende termijn van bijvoorbeeld 20 of 10 jaar de jaarlijkse verplichting na te komen. Het is heel erg eenvoudig om een kantongerechtprocedure aan te spannen. 

Met andere woorden, indien een rechthebbende ook na het sturen van herinneringen, de grafrechten niet betaalt, dan kan dat beschouwd worden als afstand doen van het graf. Het is overigens heel verstandig, zoals Van der Putten zegt, om maatregelen die worden genomen bij niet betalen, vast te leggen in het reglement van de begraafplaats.


26 november 2020