Wanbetaling

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dag mevrouw / heer Ik heb op de website niet een vraag en antwoord kunnen vinden, waaruit ik een antwoord op mijn vraag kan opmaken. Wat is het geval. Op 18 augustus 2007 is in de urnentuin op onze begraafplaats de urn bijgezet van een parochiaan. Uiteraard met onze toestemming. De overleden persoon is al op 24 augustus 2004 gecremeerd. Waar die urn in de tussentijd is geweest is mij niet bekend, maar feitelijk ook niet relevant. Aan de rechthebbende is op 29 augustus 2007 een nota verzonden met de grafakte voor 20 jaar. Aangezien de betaling uitbleef, hebben wij de rechthebbende op 31 december 2007 een aanmaning verzonden met het verzoek over te gaan tot betaling voor 15 januari 2008. De betaling is niet ontvangen. Informatie over de familie geeft aan dat de betaling ook niet te verwachten is. Het gaat om een familie die wat minder sociaal in de samenleving staat. Wat nu te doen? Doorgaan met aanmanen? Doorgaan naar een incassobureau met alle onzekerheden van dien ? of…….. Dreigen de urn uit het grafkeldertje te halen en de urn weer af te leveren op het adres van de rechthebbende. Immers met het niet betalen van de nota, is naar onze mening het grafrecht voor deze urnplaatsing nog niet ingegaan. De wet staat daarnaast toe een urn thuis te houden. Maar als je dreigt met iets, dan moet je het ook waar kunnen maken. Of gaat deze eventuele actie te ver. Ik hoor graag een advies van u. met vriendelijke groet W.F. D.

Antwoord:

Geachte heer D., wanneer na herhaalde betalingsherinneringen en aanmaningen er niet betaald wordt bent u niet verplicht om de aan de betaling gekoppelde dienst te leveren. Het grafrecht is inderdaad niet gevestigd als er niet voor wordt betaald. U kunt de urn weghalen uit het grafkeldertje. U kunt de familie verzoeken deze op te halen. U kunt hem ook terug laten bezorgen, maar u moet er dan wel zeker van zijn dat deze in ontvangst wordt genomen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
20 januari 2008