Wanneer vervanging rechthebbende?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: g. Verordening / reglement

VRAAG

Onder welke omstandigheden kan de huidige rechthebbende het veld moeten ruimen voor een nieuwe rechthebbende?

Een advocaat wil in een aan de orde zijnde cases een procedure aanspannen tegen ons.

ANTWOORD

IDe LOB wijst u er allereerst op, dat u als lid van de LOB ook een beroep kan doen op de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen: https://ombudsmanuitvaartwezen.nl  Waarom een rechtszaak aangaan als hiervoor een onafhankelijk klachteninstituut bestaat die een bindende uitspraak kan doen?

De redenen die de LOB kan verzinnen wanneer een huidige rechthebbende het veld moet ruimen voor een nieuwe, zijn:

  • Bij overlijden van de huidige rechthebbende
  • In opdracht van de huidige rechthebbende
  • Indien op onrechtmatige wijze een rechthebbende is aangewezen door de houder van de begraafplaats.


9 februari 2021