Wat aan te vangen met oude en of instabiele grafzerken

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Op ons kerkhof (455 graven)hebben wij middels akte het recht om veertigtal grafzerken te verwijderen. Sommige ervan hebben door hun uitstraling een dusdanig toegevoegde waarde dat wij die voorlopig niet zouden willen ruimen. Om objectiviteit te waarborgen zouden wij de onafhankelijke visie van ter zake deskundige van het LOB hierbij willen inschakelen. Graag info over uw mogelijkheden en kosten. – gebleken is dat de stabiliteit van graftekens soms onverwacht slecht is. In mijn tijd als beheerder zijn de afgelopen 9 jaar: 2 graftekens per ongeluk omgestoten en 3 graftekens door storm omgewaaid. In twee gevallen was er vervolgschade: gebroken grafzerk welke vervangen moest worden. Om verdere incidenten te voorkomen overweeg ik de graftekens op stabiliteit te (laten) testen. Wat kan LOB in deze voor ons betekenen voor advies, uitvoering, recht tot uitvoering van, aansprakelijkheid etc. Met vriendelijke groet, K. K.

Antwoord:

Geachte heer K., ik begrijp dat u graag advies wilt inzake de monumentale waarde van de grafzerken, zodat u een gefundeerd besluit kunt nemen over behoud en/of verwijdering, maar helaas kan de LOB u daar niet bij helpen. Ik raad u aan om contact op te nemen met Vereniging De Terebinth. Dat is een vereniging voor het behoud van de funeraire cultuur. Ze werken met regionale contactpersonen, en wellicht is er iemand in uw buurt die met u eens wil kijken naar de grafmonumenten. Het adres is : p/a Molenweg 2 3911 SH Rhenen tel 0317 – 616 072 Email: terebinth@begraafplaats.org www.terebinth.nl . Wat betreft de instabiele grafmonumenten: het is belangrijk dat u de verantwoordelijkheid hiervoor goed afdekt. U moet in uw reglement opnemen dat de rechthebbende hiervoor verantwoordelijk is. Het is immers zijn grafmonument, hij heeft het gekocht en daar neergezet en het is niet de bedoeling dat hij de begraafplaats opzadelt met problemen als gevolg van slechte plaatsing, of achterstallig onderhoud. Wat betreft de plaatsing en de benodigde fundering kunt u daaraan ook eisen stellen voordat het monument wordt geplaatst. Wanneer er daarna alsnog problemen ontstaan dan zou ik de eigenaren aanschrijven met het verzoek er iets aan te doen, en daaraan ook een termijn stellen. Als uw verzoek niet wordt opgevolgd kunt u het monument neerleggen of laten verwijderen. Bijgevoegd zend ik u een voorbeeld van hoe u een en ander in uw reglement kunt vastleggen. Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016