Wat is een redelijke prijs voor grond voor een begraafplaats?

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte heer/mevrouwOnze kerk heeft een stuk grond (natuur/bos) liggen naast de gemeentelijke begraafplaats.Kunt mij informeren welke prijs redelijk is om deze grond aan de ‘begraafplaats’ te verkopen?Of kunt u mij de wegwijzen waar ik dergelijke informatie kan verkrijgen. Alvast dank voor uw medewerking.vgA. S.

Antwoord:

Geachte heer S., Helaas kan ik geen concreet antwoord geven op uw vraag over de verkoopwaarde van de grond naast de gemeentelijke begraafplaats.Dat komt omdat de LOB daarover onvoldoende kennis “in huis” heeft. Maar daar komt bij dat het niet mogelijk is daar in zijn algemeenheid een antwoord op te geven omdat de waarde sterk afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de ligging zowel lokaal als landelijk. Ook de grondsoort en de hoogteligging spelen een rol van betekenis omdat deze sterk van invloed zijn op de kosten van aanleg of de uitbreiding van de begraafplaats.In uw geval zou ik mij wenden tot een makelaar of nog liever een taxateur. U kunt ook na overleg met de mogelijke koper samen een taxateur in de arm nemen dan wel ieder een eigen taxateur aanwijzen.Het is zelfs mogelijk, indien partijen teveel van mening blijven verschillen over de verkoopwaarde, gezamenlijk een derde taxateur aan te wijzen waarvan de waardebepaling dan bindend is. Ik wens u veel succes. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
15 maart 2011