Wat is het verschil tussen een asbus en een urn

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij als begraafplaats H. zijn bezig een nieuw reglement op te stellen voor het kerkhof. Er wordt vele malen gesproken over een asbus en een urn. Kunt u mij het verschil uitleggen tussen een asbus en een urn? Het bisdom H. gebruikt in in haar modelreglement de termen apart. Moeten wij deze dan ook apart opnemen in het reglement? Met vriendelijke groet, L.P. B.

Antwoord:

Geachte heer B, Het is van belang een onderscheid te maken tussen asbus en (sier)-urn. Een asbus is een metalen, tegenwoordig meestal een kunststof zwart/grijze bus waarin het crematorioum de as bergt. De oudere asbussen van metaal kunnen bij bijzetting in een grondgraf gaan roesten met als gevolg lekkage. Een urn is een omhulsel waarin de asbus geplaatst wordt. Er zijn diverse uitvoeringen in keramisch, hout, glas e.d. Bij plaatsing in b.v. urnentuin enof open nis in een muur stelt men dikwjls de eis dat plaatsing alleen mogelijk is in een sierurn. Op deze urn kunnen teksten e.d. aangebracht worden. Het plaatsen van de asbus op zich is niet aan te raden omdat deze er niet fraai uitziet. Voorts is het mogelijk om een sierurn te verankeren of vast te kitten op een ondergrond b.v. in de open nis of op een grondplaat. Dit geeft de nabestaande ook het gevoel dat de urn niet zomaar is weg te nemen. Met vriendelijke groet,

A. van Kooten
12 januari 2009