Wat is het verschil tussen een rechthebbende en een gebruiker

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste P., Ik heb de volgende vraag. In veel begraafplaatsreglementen kom ik de vermelding tegen van “rechthebbende of gebruiker”. Wat is het verschil tussen een rechthebbende en een gebruiker? bij voorbaat dank voor je antwoord. Met vriendelijke groet, J. S.

Antwoord:

Geachte heer S., een rechthebbende beschikt over het uitsluitend grafrecht zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging. Men mag dan zelf beslisen welke overledenen er hoe lang, dus voor welke termijn van twintig jaar of langer, in het graf worden begraven. En men heeft dan ook het wettelijk recht op verlenging van het grafrecht elke tien jaar. Maar er zijn ook andere vormen van grafrecht. Voor algemene graven bijvoorbeeld. Voor graven met een beperkte uitgiftetermijn die men niet mag verlengen. Voor graven waarover men verder geen zeggenschap heeft over het aantal andere overledenen dat er in wordt begraven. Of voor unrnengraven of -nissen bijvoorbeeld. Er is dan geen sprake van het hierboven genoemde uitsluitend recht (men is dus geen rechthebbende) maar wel van een soort gebruiksrecht – men is dan gebruiker. Het begrip wordt vaak in verordeningen gebruikt om aan te geven dat ook als men geen rechthebbende is, men wel degelijk een juridische status heeft en over (graf)rechten kan beschikken. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
5 maart 2008