Wat moet de afscheiding vormen tussen graven onderling?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Gaarne ontvangen wij een reactie op de volgende vraag: Als beheerder van het parochieel kerkhof word ik geconfronteerd met de vraag wat de afscheiding vormt tussen de graven onderling op het kerkhof.Kunt u ons berichten wat hier van toepassing is? Hartelijk dank. Hoogachtend, Kerkhofbeheer S.G.M.H. d. O.

Antwoord:

Geachte heer D. O.,Over de vraag wat de afscheiding tussen graven moet vormen is niets geregeld. Daar bent u dus geheel vrij in. U zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor gras. Het is wel van belang dat de keuze geen beperkingen betekenen voor de bereikbaarheid van de graven.Wel is er wat geregeld over afmetingen, maar ik weet niet zeker of dat antwoord is op uw vraag. Ik vermeld het toch maar even.In de Wet op de lijkbezorging is geregeld dat de onderlinge afstand tussen graven minimaal 0.30 m. moet bedragen en dat u moet zorgen voor een minimale afstand van 1.00 m. tussen het graf en de erfscheiding van de begraafplaats. Deze laatste maat is erg klein maar zou kunnen voldoen in het geval de erfscheiding bestaat uit een muur of een dichte haag. Veelal is er echter sprake van een beplantingsrand en dan is deze afstand veel te klein.

Jo Beltman
17 november 2009