Wat moet ons exploitatiesaldo zijn?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Graag wil ik u nogmaals met een vraag benaderen. Wij zijn bezig met het opstellen van de exploitatie voor de uitbreiding van de begraafplaats voor de G. K. te O.; nu is de vraag als je een nog op te richten stichting een beetje armslag wil geven voor verdere investeringen (bv keldergraven gefaseerd aanleggen; urnenmuur verlengen) en ze ook fatsoenlijk onderhoud wil kunnen laten plegen in de toekomst (dotatiefonds), wat is dan een reeël bedrag wat je zou kunnen stellen als uitgangspunt als positief saldo op de exploitatie. Kortom wat moet het bedrag onder de streep zijn? Moet dat in de buurt liggen van de 30.000, 50.000 of 70.000 euro? 1. Uitgaande van een totaal aan stichtingskosten van 1,5 miljoen euro. 2. Uitgaande van een totaal van 640 graven waarvan 160 keldergraven (moet daar snel uitbreiding komen met 80 begrafenissen per jaar?) . 3.Uitgaande van een urnenmuur van 23 m’ terwijl deze tevens als geluidswal zou kunnen funktioneren langs de zijde die langs de A44 ligt en ca. 65 m’ in totaal behelst. Zou u dat vanuit uw ervaring in den lande ongeveer kunnen aangeven. Nog even als opfrisser: Het betreft dus de uitbreiding van de begraafplaats bij de G. K. te O. Het idee is een stichting te vormen die het beheer van de kerk over gaat nemen voor de oude begraafplaats rondom de G. K. en tevens voor de nieuwe uitbreiding. Ik hoor heel graag van U A. H.

Antwoord:

Geachte mevrouw H., ik kan uw vraag niet beantwoorden. Elke exploitatiebegroting is weer anders en hangt af van de specifieke omstandigheden van de betreffende begraafplaats. Of uw toekomstige saldo voldoende is hangt af van de reguliere beheerskosten die u jaarlijks maakt. Daarnaast van de hoogte van uw investeringen, de voorwaarden waaronder u leent cq moet aflossen en de bijbehorende jaarlijkse kapitaalslasten. Verder wilt u wellicht jaarlijks geld opzij leggen voor toekomstige onderhoudsverplichtingen â?? de hoogte van dat bedrag hangt weer af van de bijbehorende tarieven die u in rekening brengt. U zult dus uw begroting veel specifieker moeten opstellen. Er zijn urnenmuren van 20.000 euro en geluidswallen van 1 miljoen. U zult offertes moeten opvragen, zowel van ontwerpers, aannemers, als van kredietverleners. Pas daarna kunt u uw jaarlijkse lasten in kaart brengen. Wellicht dat een administratie- of accountantskantoor u verder van dienst kan zijn met uw begroting. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
18 oktober 2007