Wat te doen met as na crematie in opdracht van gemeente

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In onze gemeente heeft een crematie plaatsgevonden op kosten van de gemeente. Nu krijgen wij van het crematorium bericht over de asbestemming. Kunnen wij hierover beslissen als opdrachtgever of moet de as aan de familie worden overgedragen. J.L. P.

Antwoord:

Geachte heer P., Uit uw vraag maak ik op dat de crematie heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente. In het verlengde daarvan kunt u beslissen over de asbestemming. Maar dat is de formele kant.Er is mogelijk ook nog een emotionele kant. De vraag lijkt mij dan ook echter relevant of de gemeente dat ook echt wil en wat haar belang daarbij is.In uw geval zou ik mij verstaan met de familie om te vernemen of en zo ja wat hun wensen zijn. Het lijkt mij voor alle partijen van belang dat er een keuze wordt gemaakt waar partijen zich zo goed mogelijk in kunnen vinden. Uw vraag is niet veel voorkomend en is sterk juridisch van aard. Daarom stel ik u voor deze ook te stellen in de juridische vraagbaak van Mr. van der Putten op www.uitvaartbranche.nl .Ik ben benieuwd naar zijn antwoord.

Jo Beltman
16 november 2010