Wat te doen met onverteerde resten?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

We hebben graven geruimd en ook een onverteerd lijk in een lijkhoes aangetroffen. We hebben het in de knekelput gedaan maar ik vraag me af of dit wel goed is. Wat moet je doen met onverteerde resten? Kunnen ze weggehaald worden of misschien verbrand?

Antwoord:

Als begraafplaatsbeheerder bent u verantwoordelijk voor een goede lijkvertering. Pas als deze heeft plaatsgevonden, en er dus alleen nog maar knekels over zijn, mogen de geruimde stoffelijke resten in de knekelput. U moet daar nooit onverteerde resten in deponeren! Wanneer u een onverteerd lijk opgraaft moet u ervoor zorgen dat de ontbinding op natuurlijke wijze voortgezet kan worden. De lijkhoes dient te worden verwijderd en de lichaamsresten moeten individueel worden herbegraven. Sommige begraafplaatsen reserveren hiervoor een apart stukje grond bij de knekelput of op een algemeen grafvak. Nadat het verteringsproces is voltooid kunnen de knekels altijd nog naar de knekelput. Het is niet toegestaan om na ruiming de onverteerde resten van de begraafplaats te verwijderen. En verbranden is al helemaal uit den boze. Voor verder informatie over opgraven en ruimen raad ik u aan de LOB-Handleiding opgraven en ruimen te raadplegen.

Pauline Harmsen
20 februari 2006