Wat te doen met opbrengsten begraafplaats

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Ik doe als vrijwilliger voor de kerk enkele werkzaamheden, maar met specifieke taak de administratie van de Begraafplaatsen. Tot en met 2006 werden de resultaten (na reserveringen en voorziening) van de Begraafplaatsen overgeboekt naar de exploitatie van de kerk. Ik had een voldaan gevoel omdat ik op deze wijze de kas van de kerk voller deed zijn. Nu heeft het CvK besloten om de resultaten van de Begraafplaatsen niet meer in verband te brengen met de kerk. Ik doe nu mijn werk dus eigenlijk in het voordeel van de rechthebbenden omdat door mijn werk er minder kosten zijn die door berekend hoeven te worden. Heb jij een mogelijke tip zodat mijn werk toch tgv de kerk kan komen? Is het ook zo dat een Begraafplaats ‘geen winst’ mag hebben? Met vriendelijke groet, J. van M.

Antwoord:

Dag mijnheer van M., Natuurlijk mag een begraafplaats wel winst maken. Alleen mogen gemeentelijke begraafplaatsen het meestal niet omdat de tarieven vallen onder de gemeentelijke belastingen, de zgn. publiekrechtelijke heffingen en daar mag geen winst op worden gemaakt. Ik begriip ook eigenlijk uw treurnis niet. Want eindelijk kunt u de opbrengsten van de begraafplaats gaan aanwenden waarvoor ze zijn bedoeld: de kosten die u moet maken om de begraafplaats op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te beheren Ã?¨n in de toekomst beheerd te houden. Hoe staat het met het onderhoud, dat gebeurt nu misschien nog door vrijwilligers maar dat zal niet eeuwig zo doorgaan. Wat zijn de voorzieningen op uw begraafplaats? Zijn er bankjes, prullenbakken, watertappunten, informatieborden voor bezoekers? Hoe is uw grafadministratie georganiseerd, ik kan me niet voorstellen dat deze volledig geautomatiseerd en op orde is. Welke investeringen zijn in de toekomst verder nodig. Uitbreiding? Aanleg nieuwe graven? Nieuw groen? Is er een potje om grafstenen te kunnen stellen of graven te kunnen ruimen in de toekomst? Is er een informatiefolder? Wat dacht u van een jaarlijks herdenkingsconcert? Geniet van uw begraafplaats en van de beschikbare middelen zou ik zeggen. Menig collega zou jaloers op u zijn. met vriendelijke groet, Pauline Harmsen Beste mevrouw Harmsen, Bedankt voor uw duidelijk antwoord en vooral ook voor de stimulerende woorden. Die missen we vaak. Toch nog een vraagje. Mag een stukje van deze winst (bijvoorbeeld 250 klokuren x 40,- euro) worden doorgeschoven t.g.v. de exploitatie van de Kerk? Dit omdat ik eigenlijk het werk voor de kerk doe en niet voor de rechthebbenden van de Begraafplaatsen. Met vriendelijke groet, J.van M. Wat er wel en niet mag in dezen, dat weet ik niet. Ik ken de bestuurlijke en financiële structuur van uw kerk en uw begraafplaats niet. Maar elk zelfstandig bedrijf, ik vermoed dat de begraafplaats in een beheersstichting is ondergebracht, mag natuurlijk giften doen. Echter als u werkzaamheden voor de kerk doet lijkt het mij logischer dat u die uren bij de kerk in rekening brengt, in plaats van er nog een bonus van de begraafplaats bij cadeau te doen. Uw werkzaamheden op de begraafplaats zijn primair voor de rechthebbenden, lijkt mij. Of voor de overledenen, het is maar hoe je dat bekijkt. Als de kerkelijke gemeente daar baat bij heeft is dat mooi meegenomen. U ziet ik reageer nogal nuchter en niet vanuit het kerkelijk gedachtegoed bezien. Ik ben niet bekend met de standpunten van het CvK in dezen, dus misschien is het verstandig het ook nog eens daar te informeren, wat nu precies de bedoeling of de gewenste gang van zaken is ook in juridische, bedrijfsmatige en financiële zin. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
28 februari 2008