Wat zijn redenen om enkellaags te begraven?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

este mensen van LOB, Wij zijn bezig met het aanleggen van een nieuwe begraafplaats in de gemeente M. In verband met bezwaren van omwonenden tegen de hoogte van de grafvelden, vragen wij ons af in hoeverre nog begraafplaatsen worden aangelegd waarbij enkellaags wordt begraven. Ons uitgangspunt is altijd dubbellaags begraven geweest, vanwege de kosten voor het beheer, beschikbare ruimte en kosten voor het delven van de graven. Graag willen wij weten of er gegevens zijn van (nieuwe) begraafplaatsen met enkele graven (eenlaags). Hoevaak wordt enkellaags begraven nog toegepast? Zijn er voorbeelden van nieuwe begraafplaatsen met een groot aantal enkele graven? Wat zijn de redenen voor beheerders om enkellaags begraven toe te passen?In afwachting van uw reactie verblijven wij. Met vriendelijke groet,  M. K.

Antwoord:

Geachte mevrouw K., Uw vraag gaat over het aanleggen van een nieuwe begraafplaats en meer in het bijzonder over de noodzakelijke grondophoging in verband met de diepte van de graven.Uw uitgangspunt is altijd geweest dubbellaags begraven. Op zich is dat een alleszins verdedigbaar uitgangspunt. De argumenten die u zelf noemt zijn zeer valide. Ik mis daarbij nog het meerdere areaal wat u nodig heeft voor enkellaags begraven. Ik adviseer u daar toch vast te houden aan de huidige werkwijze aan vast te houden temeer omdatdaar alle prognoses voor de komende deccenia wijzen op een hoger sterftecijfer. Ik weet natuurlijk niet welk percentage van de overledenen bij u worden begraven. Op heel veel begraafplaatsen worden graven 3 – diep uitgegeven. De gedachte daarachter is, dat naast de ouders, ook nog een overleden kind kan worden bijgezet. Daaraan kan sterke behoefte bestaan.Ik kan u geen namen geven van begraafplaatsen waar enkeldiep wordt begraven. Maar ik weet wel dat ze in het noorden van het land voorkomen. Toen ik dat vorig jaar hoorde op een regiobijeenkomst in Leeuwarden was ik daar zelf ook verbaasd over. Maar er doen zich daar kennelijk situaties voor waar dat altijd zo geweest is en er zoveel begraafcapaciteit aanwezig is, dat men geen noodzaak aanwezig acht om daarin verandering aan te brengen. Men vindt het daar de gewoonste zaak van de wereld. In een aantal gevallen is er ook sprake van extreem hoge grondwaterstand of komen combinaties van beide situaties voor. Ook dat kan, met name bij oudere begraafplaatsen, een reden zijn voor enkeldiep begraven.Nogmaals, overwegingen van ruimtebeslag en gezonde exploitatie rechtvaardigen zonder meer minimaal twee diep te begraven. Ik wens u veel succes.Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
1 maart 2011