WBTR

Onderwerp: Bestuur en beleid

VRAAG

Hoe moeten we omgaan met de Wet Bestuurlijke Aansprakelijkheid en welke actie moeten we wel of niet ondernemen?

ANTWOORD

Voor de goede check ik of u met WBA eigenlijk doelt op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)?  De hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden van stichtingen en verenigingen is daarin (meer nog dan voorheen) een stevig aandachtspunt; vooral bij financiële transacties. Doordat de wet nieuwe onderdelen bevat betekent dat vanaf 1 juli 2021 jl. de persoonlijke gevolgen voor bestuursleden veel groter kunnen zijn.

De LOB heeft hier eerder aandacht aan besteed in onze digitale nieuwsbrief. De LOB is een vereniging en aldus ook geconfronteerd met de verplichtingen die deze wet met zich meebrengt.  Het bestuur en bedrijfsbureau heeft veel gehad aan t volgen van een webinar en het toepassen/opnemen van de onderdelen van het (betaalde) stappenplan van het WBTR-programma.  Meer informatie hierover vind u op www.wbtr.nl (echter er zijn ook andere instanties, dus het betreft geen aanbeveling).  Het is zaak om de toepasbaarheid van het stappenplan tijdens een bijeenkomst met alle bestuursleden te toetsen met de statuten en het evt. huishoudelijk reglement van uw stichting en het concept later tijdens een leden c.q. recht-/ belanghebbenden vergadering te laten bestendigen door hen te laten instemmen.

EK mrt22
4 april 2022