Wel of niet btw.plichtig.

Onderwerp: Overig

Vraag:

Goedemorgen Pauline: In de eerste plaats mijn complimenten mbt. het onderwerp wat behandeld werd op de afgelopen ALV nl. “De kwaliteit van begraafplaatsen “. Het is mijn inziens zeer zeker de moeite waard om hierover ( eventueel in een wat breder verband) met elkaar van gedachten te wisselen. Zeker nu cremeren aan populariteit wint. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nav. de notulen van de ALV. van 21 november jl. , onder punt 8, “rondvraag “, 3e alinea een vraag te stellen over het wel of niet btw-plichtig zijn mbt. bepaalde werkzaamheden. Men stelt hier dat de activiteiten die niet onder de lijkbezorging vallen ( maar waar men wel inkomsten mee kan genereren ) onder de btw-plicht vallen. Als wij op onze begraafplaats nu zelf grafmonumenten gaan opknappen en onderhouden ( middels een onderhouds-contract van een of meerdere jaren ) en de nabestaanden deze werkzaamheden middels een factuur in rekening gaan brengen, zijn wij dan verplicht om over het bedrag btw in rekening te brengen? Misschien is deze vraag al eens eerder aan jullie gesteld, maar ik ben daar in onze situatie wel benieuwd naar. Graag verneem ik jouw antwoord. Met een hartelijke groet H. v. E.

Antwoord:

Beste H., prestaties door uitvaartverzorgers en begraafplaatsen zijn vrijgesteld van BTW, dat geldt in principe voor alles wat valt onder lijkbezorging. Maar dat betekent ook dat je als begraafplaats de BTW niet kunt terugvorderen over de kosten die je maakt. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob09/ob09-180.html#P2022_270080 Het opknappen van grafmonumenten valt onder de instandhouding van een graf en dat is weer een logisch gevolg van de lijkbezorging die daar aan vooraf is gegaan. Ik bedoel: wat heeft een begrafenis voor zin als er geen deugdelijk graf aan vast zit? Dit valt dus ook onder de vrijstelling. Ik heb al eerder een vraag hierover beantwoord van een gemeentelijke begraafplaats. Als je in de rubriek Vraag en antwoord op de LOB-ledensite met de zoekfunctie BTW intikt kom je bij die vragen. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen

Pauline Harmsen
24 april 2007