Welk tarief bij verlenging van grafrechten?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Welk tarief dien je voor grafrechten in rekening te brengen?

ANTWOORD

Hier zijn twee mogelijkheden toegestaan.

Je schrijft dit jaar de rechthebbende aan en geeft aan dat het grafrecht op datum xx volgend jaar (stel: 1 februari 2023) voor verlenging in aanmerking komt. In de aanschrijving benoem je het tarief zoals dat dit jaar van toepassing is. De gemeenteraad heeft vanzelfsprekend het tarief voor 2023 nog niet vastgesteld. De rechthebbende geeft aan dat hij het grafrecht wil verlengen, en dan:

  1. Je maakt nu de verlenging ingaande 1 februari 2023 in orde en je stuurt nu  de nota met het tarief zoals dat in 2022 van toepassing is. De verlenging gaat echter op 1 februari 2023 in. Betaald de rechthebbende dan ‘dubbel’? Nee, hij heeft eerder voordeel omdat het tarief van 2022 gebruikt wordt en dat ongetwijfeld lager is dan het tarief voor 2023.
  2. Je stuurt een bevestiging aan de rechthebbende dat de verlenging in 2023 uitgevoerd wordt. In 2023 maakt je de verlenging in orde en stuurt de nota. Dat kan voor de rechthebbende een onaangename verrassing zijn wanneer de gemeenteraad besloten heeft dat de tarieven voor de begraafplaats in 2023 significant moesten stijgen. Daarnaast heeft deze mogelijkheid een paar andere nadelen. Je stuurt meer correspondentie, de rechthebbende kan overleden zijn, wanneer de daadwerkelijke verlenging uitgevoerd moet worden.

Het moet een beleidsbeslissing zijn of er voor mogelijkheid 1. of 2. gekozen wordt.

IW feb22
24 februari 2022