Welke eisen zijn er voor een dierenbegraafplaats

Onderwerp: Overig

Vraag:

L.S. Met een groepje sympathisanten onderzoek ik de mogelijkheid om een dierenbegraafplaats te stichten. Een dierenbegraafplaats valt niet onder lijkbezorging. In feite zijn er – voor zo ver ik weet -geen regels voor. Bij het aanvragen van een stichtingvergunning willen wij ons echter wel voorbereiden op bepaalde vragen. Beschikt U over een overzicht van de eisen die aan een normale begraafplaats worden gesteld zoals; Hoe ver boven het grondwater moeten de kisten (kistjes) begraven worden. Hoeveel aarde moet er boven de kisten zijn. Zijn er volgens U milieueisen en waar kunnen we die vinden? Ik zou het zeer op prijs stellen, als U mij een paar hints zou kunnen geven, wellicht aanwijzingen waar ik de nodige informatie kan vinden. Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, W.F. H.

Antwoord:

Beste meneer H., U heeft in die zin gelijk dat er geen wetgeving is op het gebied van dierenbegraafplaatsen. Dit houdt echter niet automatisch in dat u een dierenbegraafplaats kunt beginnen. Het gemeentelijke bestemmingsplan moet ruimte bieden voor een dergelijke activiteit. Daarom hoe dan ook zinvol / noodzakelijk contact op te nemen met de gemeente. Voor zover ik kan nagaan zijn er ook geen specifieke milieueisen voor een dierenbegraafplaats. Dit in tegenstelling tot een (dieren)crematorium. Over uw vragen over de ligging van kisten, het volgende. Ook hiervoor zijn dus geen specifieke eisen. Toch raad ik u aan de regels te hanteren voor een (mensen)begraafplaats. Deze regels zijn uit praktische overwegingen opgesteld. Op een kist dient een gronddekking te zijn van 65 cm. U wilt toch niet dat bijvoorbeeld vossen of honden het lijkje opgraven?! De onderkant van een kist dient 30 cm boven het gemiddeld hoogste grondwaterpeil te liggen. Tot zover uw specifieke vragen. Tot slot raad ik u aan contact op te nemen met de beheerder van een bestaande dierenbegraafplaats. Ik wens u veel succes toe. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud LOB
31 maart 2008